Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Deltagare#20

?

Det händer att man delar kostnader med ett eller flera par. Då kan en Deltagare bestå av två personer. Skulle vilja kunna bjuda in bägge personer till Steven. På så skulle alla kunna följa historiken. Ex Svensson består av S & H, jag vill att både S & H skall kunna följa och lägga till utgifter för Deltagaren Svensson. Idag löses det med att två par blir fyra Deltagare.

a year ago