Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Varför behöver appen tillgång till telefonens mikrofon?#16

?

Ta bort eller ge åtminstone en förklaring till vad ni använder den till.

a year ago